Sobre l'Aigua regenerada

L’aigua regenerada és aigua residual depurada que rep un tractament addicional i que és òptima per a usos industrials, municipals, agrícoles i ambientals, així com per al reg de camps de golf i la recàrrega d’aqüífers.

La reutilització d’aigua residual és un fet habitual en la majoria de conques ja que les estacions de tractament aboquen els seus efluents als cursos fluvials que, al seu temps, són captades aigües avall, és l’anomenada reutilització no planificada.

L’any 2009 es va publicar el Programa de Reutilització d’Aigua a Catalunya (PRAC) que definia una sèrie de propostes de gestió i inversió en reutilització. Tot i que el potencial de l’aigua regenerada per millorar la disponibilitat d’aigua a Catalunya és àmpliament reconegut en tots els estudis publicats, encara existeixen nombroses barreres que en limiten la seva aplicació.

Barreres de l'ús de l'aigua regenerada

  • Cost econòmic significatiu ja que implica la construcció d’infraestructura específica (tractament i distribució) així com els costos d’explotació necessaris per assolir les qualitats marcades en les normatives vigents.
  • Impacte ambiental derivats de la implantació d’esquemes de regeneració i reutilització.
  • Acceptació pública negativa perquè és percep com un vector transmissor de malalties
  • Desconeixement dels usuaris sobre el comportament i toxicitat dels contaminants presents en l’aigua residual.

Accesos: Coneix més sobre l'aigua regenerada

Sobre l'aigua regenerada

Coneix l’evolució història del seu ús a Catalunya.

Projecte SUGGEREIX: monitoratge i avaluació de sistemes de tractament

El projecte SUGGEREIX facilita l’accés a la informació i els recursos de l’aigua regenerada a Catalunya.

Informes i publicacions del sector a Catalunya

Consulta les publicacions més recents sobre estudis de l’aigua regenerada per diferentes categories.

Casos d'èxit

Aprofundeix amb exemples pràctics en casos d’èxit reals en regeneració d’aigua a Catalunya.

Sobre SAD Suggereix

SAD Suggereix es un sistema d’ajuda a la decisió (SAD) per tal d’ajudar a l’usuari a la implementació i gestió d’estratègies eficients de reutilització i producció d’aigua regenerada.

Les conques internes de Catalunya concentren el 80% de la població però només disposen del 40% dels recursos hídrics naturals.

– Baixa disponibilitat d’aigua –

Amb el suport de:

agenda rural