En el marc del projecte SUGGEREIX i a partir de les dades facilitades per l’ACA es durà a terme una recopilació d’esquemes de reutilització a Catalunya incloent, sempre que sigui possible, els usos de l’aigua regenerada, les tecnologies que s’apliquen pel tractament (a nivell europeu i mundial) i el monitorització que es fa per tal de garantir la qualitat en base a la normativa vigent en cada cas.

depuradora prat

Estació Regeneradora d’Aigües del Baix Llobregat

És una de les instal·lacions de regeneració d’aigua més grans d’Europa i produeix dues qualitats d’aigua, per a us agrícola i recàrrega d’aqüífers. Garantir la qualitat d’aquestes aigües és un factor clau per tal de satisfer la demanda d’aigua de la zona metropolitana i evitar la intrusió salina als aqüífers.

riera de tossa

Sistema de depuració i reutilització de Tossa de Mar

En una població que augmenta més de 10 vegades el seu nombre d’habitants durant l’estiu, aquest sistema funciona de manera discontínua a partir de la pròpia depuradora per tal d’aportar aigua per a usos de reg de zones verdes públiques, neteja de carrers i manteniment del cabal ecològic a la riera de Tossa.

hotel samba

Hotel Samba de Lloret de Mar

És un gran complex hoteler amb 441 habitacions zones verdes i piscina exterior. Anteriorment ha participat en projecte per a implementar tecnologies innovadores de reutilització. És per tant, un excel·lent cas d’estudi de com fomentar la reutilització per fer front a l’augment de demanda en instal·lacions turístiques.