Sobre el projecte SUGGEREIX

Monitoratge, quantificació de riscos i avaluació de sistemes de tractament d’aigua regenerada

El projecte SUGGEREIX realitza una sèrie d’accions encarades a facilitar l’accés a la informació i els recursos de l’aigua regenerada a Catalunya, per tal de facilitar la presa de decisions relacionades amb els compostos orgànics traça (TrOCs) i els contaminants microbiològics en processos de regeneració i reutilització d’aigua.

La recerca integra la informació relacionada amb la gestió de TrOCs i contaminants microbiològics en processos de regeneració i reutilització per generar nou coneixement que permeti desenvolupar criteris uniformes i facilitar la presa de decisions a l’ACA.

porjecte suggereux

Objectius del projecte

Coneix a continuació els objectius del projecte.
  • Aglutinar informació actualitzada sobre l’estat de l’art de les normatives i guies de reutilització.
  • Crear una base de dades de casos de reutilització d’àmbit català i internacional.
  • Adaptar les metodologies d’anàlisi dels riscos de la presència de possibles contaminants en aigües regenerades.
  • Determinar rendiment, impacte i costos de les principals metodologies per a la regeneració d’aigua.
  • Refinar calibrar i validar les metodologies utilitzades en tres casos d’estudi a escala real.
  • Incorporar les metodologies desenvolupades en un sistema de suport a la decisió per garantir el funcionament òptim dels esquemes de reutilització.
  • Divulgar els resultats obtinguts per mitjà d’una guia de reutilització i una plataforma online.

Resultats del projecte

El resultats de SUGGEREIX permetran establir la metodologia per quantificar els beneficis esperables de les actuacions de reutilització existents i previstes en segon cicle del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i per consolidar el paper de l’aigua regenerada en les actuacions destinades a la millora de la disponibilitat d’aigua a Catalunya en el tercer cicle de planificació hidrològica (2022-2027).

El projecte SUGGEREIX desenvolupa les seves activitats per recomanar trens de tractament i estratègies de monitoratge en el context d’un sistema de suport a la decisió per a una varietat d’usos finals per a l’ús de l’aigua residual tractada, considerant el seu impacte ambiental i econòmic, l’estratègia de gestió del risc necessària i les eines de monitorització més adequades per a cada cas.

Activitats del projecte

Contaminants

Priorització i monitoratge de contaminants.

Riscos

Quantificació de riscos i determinació de valors protectors

Sistemes de tractament

Avaluació de sistemes de tractament (eficiències i impactes)

Projectes pilot

Monitoratge, quantificació de riscos i avaluació de sistemes de tractament d’aigua regenerada

L’àmbit de treball del projecte se centra en la regeneració i reutilització d’aigua i, concretament en tres localitats representatives de la casuística catalana com són Tossa de Mar, Lloret de Mar i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El projecte SUGGEREIX validarà la viabilitat de les tecnologies desenvolupades en diferents casos representatius que cobreixen diferents tecnologies de regeneració i usos finals de l’aigua.

depuradora prat

Estació Regeneradora d’Aigües del Baix Llobregat

És una de les instal·lacions de regeneració d’aigua més grans d’Europa i produeix dues qualitats d’aigua, per a us agrícola i recàrrega d’aqüífers. Garantir la qualitat d’aquestes aigües és un factor clau per tal de satisfer la demanda d’aigua de la zona metropolitana i evitar la intrusió salina als aqüífers.

hotel samba

Hotel Samba de Lloret de Mar

És un gran complex hoteler amb 441 habitacions zones verdes i piscina exterior. Anteriorment ha participat en projecte per a implementar tecnologies innovadores de reutilització. És per tant, un excel·lent cas d’estudi de com fomentar la reutilització per fer front a l’augment de demanda en instal·lacions turístiques.

riera de tossa

Sistema de depuració i reutilització de Tossa de Mar

En una població que augmenta més de 10 vegades el seu nombre d’habitants durant l’estiu, aquest sistema funciona de manera discontínua a partir de la pròpia depuradora per tal d’aportar aigua per a usos de reg de zones verdes públiques, neteja de carrers i manteniment del cabal ecològic a la riera de Tossa.

Publicacions del projecte

  • Triptic del projecte SUGGEREIX
  • Plafó del projecte SUGGEREIX

Socis del projecte

SUGGEREIX posa el coneixement i experiència de cinc entitats amb reconeguda trajectòria en la reutilització de l’aigua a la disposició de l’ACA amb l’objectiu de generar el coneixement i les eines necessàries per millorar la disponibilitat d’aigua a Catalunya a través de la regeneració i reutilització.

Eurecat

Eurecat és el centre tecnològic més punter de Catalunya i la segona organització de recerca privada més gran del sud d’Europa. Eurecat aplega a més de 650 professionals, i dona servei a més de 1.700 d’empreses, participa en més de 160 projectes d’R+D+i nacionals i internacionals d’alt valor estratègic i compta amb 88 patents i 7 spin-off.

Compta amb una unitat de Sostenibilitat està especialitzada en tecnologies per al tractament d’aigua residual industrial i urbana, aigua potable, aigües subterrànies, sòls contaminats i residus i disposa de la instrumentació analítica, sistemes de banc de proves a escala de laboratori i plantes pilot especialitzades per a l’avaluació d’un gran nombre de tecnologies relacionades amb la regeneració i reutilització d’aigua incloent: sistemes de separació per membrana, desinfecció, tractaments biològics, etc.

www.eurecat.org

logo icra

Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)

L’Institut Català de Recerca de l’Aigua és un referent internacional que aposta per la investigació del cicle integral de l’aigua, en matèria de recursos hídrics, qualitat de l’aigua, en el sentit més ampli de la paraula (química, microbiològica, ecològica, etc…) i tecnologies en tractament i d’avaluació per la transferència d’aquest coneixement a la societat i al teixit empresarial i industrial.

La recerca que es fa a l’ICRA està relacionada amb aquells aspectes relacionats amb l’aigua, en especial aquells que tenen a veure amb el seu ús racional i els efectes de l’activitat humana sobre els recursos hídrics. L’ICRA s’interessa en particular per investigar i resoldre els impactes de la sequera, així com els aspectes de qualitat en el tractament i reutilització d’aigües, dedicant una atenció preferent a la Mediterrània.

www.icra.cat

logo cetaqua

Cetaqua

És un model de col·laboració publico-privada creat per garantir la sostenibilitat i l’eficiència del cicle de l’aigua tenint en compte les necessitats territorials. Aquest model s’ha consolidat com un referent a nivell internacional en l’aplicació del coneixement acadèmic al sector de l’aigua i el medi ambient amb el desenvolupament de productes i serveis en benefici de la societat.

L’activitat del centre es divideix en cinc àrees (Recursos hídrics, producció i regeneració, Sanejament, Infraestructures, Medi Ambient, Sostenibilitat i Socioeconomia, Qualitat, i Aigua4.0.) i gira al voltant de 21 línies d’investigació establertes com a prioritàries, entre les quals hi ha (1) Regeneració i Reutilitzacio, (2) Control avançat de microorganismes i (3) Control avançat de compostos químics

www.cetaqua.com

r2rem

Universitat Politècnica de Catalunya - Grup R2EM

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una universitat pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de l’arquitectura l’enginyeria, les ciències i la tecnología i que participa en el projecte per mitjà del grup de recerca Resource Recovery and Environmental Management (R2EM25).

Aquest grup, integrat per investigadors del departament d’Enginyeria Química del Campus de Diagonal-Besòs és un grup de recerca consolidat i reconegut per la Generalitat de Catalunya des del 1995 i format per personal investigador de les àrees d’enginyeria química, enginyeria ambiental i química aplicada i s’articula en 4 àmbits o línies: tecnologies de separació i processos, caracterització i disposició de residus nuclears i industrials, integració de tecnologies de valorització energètica i material de residus i tractament d’aigües, monitorització de contaminants i avaluació d’impactes ambientals.

https://eq.upc.edu/ca/recerca/recerca-apartat-anterior/r2em

cwp

Catalan Water Partnership (CWP)

El Catalan Water Partnership (CWP) és el clúster de l’aigua de Catalunya reconegut pel programa Catalonia Clústers. Es tracta d’una associació sense ànim de lucre, formada per 82 entitats (empreses grans, PIMES i centres de coneixement) que operen en el sector de l’ús sostenible de l’aigua i que té com a objectiu principal promoure projectes i col·laboracions multinivell, orientades a aconseguir solucions innovadores a les necessitats globals d’aigua de qualitat i aplicables en múltiples sectors.

El CWP té experiència en la coordinació i gestió de projectes d’R+D, Innovació i Internacionalització a nivell nacional i estatal, així com en la participació en projectes internacionals i també és reconegut com Agrupació Empresarial Innovadora (AEI) pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, participa en l’European Water Partnership i disposa de la bronze label de l’European Cluster Management Excellence

www.cwp.cat