En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular del domini de la pàgina web www.aiguaregenerada.cat és Fundació Eurecat (en endavant el “Prestador”) i les seves dades d’identificació són les següents:

  • Domicili social: Av. Universitat Autònoma 23, 08290- Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
  • CIF: G66210345 Correu electrònic: legal@eurecat.org
  • Dades del registre: Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2826.

1. ACCEDIR A LA PÀGINA WEB:

L’avís Legal regula l’accés i ús dels Usuaris a la pàgina web i té per objectiu donar a conèixer l’actualitat, projectes d’R+D+i i casos d’èxit relacionats amb reaprofitament d’aigua residual depurada a Catalunya (en endavant la “Web”).

L’accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització de la Web o dels serveis vinculats al mateix.

L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la Web, ja que el Prestador es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la Web. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar la Web i el seu contingut.

2. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB:

L’Usuari haurà de fer un ús diligent de la Web, així com de la informació relativa als seus continguts, serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, com a la moral, als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, a les condicions d’accés i ús i a qualssevol altres condicions establertes a la Web.

A més, haurà d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal o de les Polítiques de Privacitat i Cookies, el Prestador es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva Web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. El Prestador farà el possible per mantenir la Web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats. El Prestador no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Web ni la inexistència d’errors en el contingut.

3. FUNCIONAMENT DE LA PÀGINA WEB:

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la Web.

El Prestador no es farà responsable de cap dany en el hardware i/o software de l’Usuari que es derivi de l’accés i ús de la Web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquells danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació de la Web i, en concret, dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus /o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

4. RESPONSABILITAT:

L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que el Prestador pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i la Política de Privacitat i de Cookies.

5. POLÍTICA EN MATÈRIA DE “LINKS” (WEB ENLLAÇANT I WEB ENLLAÇADA):

a) Web enllaçant:

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present Web, hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas el Prestador es fa responsable del contingut de la web enllaçant, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.

Si la web enllaçant incompleix algun del aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

b) Web enllaçada:

En aquesta Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant, el Prestador no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi.

Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no implica el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre el Prestador i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL SOBRE ELS CONTINGUTS:

El Prestador o els seus llicenciants, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els Continguts de la Web, entenent com a tals tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc. En relació a les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat del Prestador o els llicenciants.

L’ús de la Web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. PUBLICITAT

A la Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

El Prestador no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la Web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

9 . CONTACTE

Per a qualsevol consulta o comentari sobre el present Avís Legal us podeu posar en contacte a través del correu electrònic legal@eurecat.org