SAD Suggereix es un sistema d’ajuda a la decisió (SAD) per tal d’ajudar a l’usuari a la implementació i gestió d’estratègies eficients de reutilització i producció d’aigua regenerada.