Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

  • Responsable del Tractament: (“Responsable”) Fundació Eurecat
  • C.I.F : G66210345
  • Adreça: Parc Tecnològic del Vallès, Avda. Universitat Autònoma23, 08290 Cerdanyola del Vallès
  • Correu electrònic: legal@eurecat.org
  • Telèfon: +34 93 238 14 00
  • Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals i quina és la base de legitimació?

La Web tracta dades identificatives (com el nom, email o telèfon) que recull a través del formulari de contacte amb la finalitat i objectiu de gestionar la comunicació rebuda. La base de legitimació d’aquest tractament és donar resposta a la comunicació.

La Web també té accés a dades de la navegació (IP, localització, navegador,…) fruit de la instal·lació de les cookies, en definitiva, es podran obtenir dades dels seus hàbits de navegació, amb la finalitat de poder millorar els continguts i serveis del Web. La base de legitimació del tractament és el consentiment de l’usuari. Pot consultar més informació al respecte a la Política de Cookies

Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran mentre duri la finalitat per la que van ser prestades i no es sol·liciti la seva supressió o revocació, o com a màxim dos anys després de l’obtenció del seu consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no es cediran a tercers, no obstant, els proveïdors de serveis poden tenir-hi accés si per raó de l’objecte de la contractació és requereix. En aquest sentit, l’accés de les dades es farà amb el marc legal específic i en qualsevol cas aquests tercers, no vendran, cediran, llogaran o posaran a disposició de tercers les dades a les que tingui accés així com s’abstindrà de tractar-les per a finalitats pròpies o diferents.

Les dades es podran cedir en cas d’obligació legal sense necessitat de consentiment, la resta de possibles cessions es faran mitjançant la seva autorització expressa i degudament informada.

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

L’usuari pot exercir el dret d’accés a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins al moment.

L’Usuari podrà exercitar els seus drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstes a la legislació vigent, en el domicili social esmenat a l’encapçalament o sol·licitar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a legal@eurecat.org   

En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades  (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

Decisions automatitzades i elaboració de perfils

S’informa que les dades personals no estan sotmeses a decisions automatitzades. Addicionalment, s’informa que els dades personals poden ser processades de forma que s’elaborin perfils en consonància amb les cookies que l’usuari hagi autoritzat la instal·lació, per més informació consulti la Política de Cookies

Es realitzen transferències internacionals de dades?

En principi, les dades no estan subjectes a transferències internacionals de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu. Sense perjudici de l’anterior, el Responsable pot tenir proveïdors de serveis que estiguin ubicats fora de la Unió Europea o que prestin els seus serveis fora. En aquest sentit, el Responsable assegura que les dades personals seran tractades d’acord amb les requisits que la legislació estableix a tal efecte els quals poder ser mitjançant la inclusió de clàusules contractuals estàndard en el marc de les relacions contractuals amb el proveïdor, o bé, mitjançant certificacions de privacitat, ambdues mesures aprovades per la Unió Europea

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

El Responsable informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal de l’usuari i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.