Responsable del Tractament: El Responsable del de Tractament les dades és Fundació Eurecat G66210345 domicili a l’Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), email per notificacions legal@eurecat.org Dades de contacte del Delegat de protecció de dades dpo@eurecat.org

Finalitat: es tractaran dades identificatives, l’email, amb la finalitat de gestionar la consulta o comunicació rebuda

Legitimació: La base de legitimació del tractament de les dades es donar resposta a la comunicació rebuda (art 6.1b).

Destinataris: Les dades obtingudes no són objecte de cessió a tercers. No obstant això, les dades poden ser accessibles per tercers proveïdors de serveis del Responsable del Tractament o bé per obligació legal. Pot obtenir la informació completa a la Política de Privacitat.

Conservació: Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per dur a terme la finalitat, o bé, fins que es sol·liciti la seva supressió.

Elaboració de perfils i decisions automatitzades: les dades no seran subjectes a decisions automatitzades ni a l’elaboració de perfils.

Drets: El consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. Te dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets es poden exercir, en els termes i condicions previstes a la legislació vigent, en el domicili social del Responsable del Tractament: Fundació Eurecat a Av. Universitat Autònoma 23, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a legal@eurecat.org

Autoritat de Control: En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Més informació: por consultar i ampliar la informació proporcionada en relació al tractament de les dades a la Política de Privacitat